Równowaga w życiu zawodowym i prywatnym podstawą sukcesu młodego rodzica

Projekt Grantowy zrealizowany w ramach finansowania z projektu pt.:”Ścieżki współpracy”

Równowaga w życiu zawodowym i prywatnym podstawą sukcesu
młodego rodzica

Operator Grantów  FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY


Grantobiorca: FUNDACJA SPIN
Partner: Creches Liberty