Współpraca

Fundacja w ramach realizacji swoich celów statutowych współpracuje z instytucjami samorządowymi, państwowymi oraz jednostkami NGO w kraju i zagranicą.

Fundacja SPIN współpracuje z Fundacją MIR na zasadzie umowy konsorcjum.
Ta kooperacja wynika z podobnych celi statutowych oraz idei wdrażania społeczeństwa obywatelskiego.

Założeniem Fundacji MIR są ludzie, których życiem rządzi pasja i niesłabnące zaangażowanie w realizację różnych projektów, głównie w ramach szeroko pojętej edukacji.

Podsumowując doświadczenia, które mamy i oglądając owoce naszych działań dojrzeliśmy do tego, by powołać Fundację, której celem będzie tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Poprzez swoją działalność chcemy wspierać lokalnych przedsiębiorców, pomoc w aktywizacji rodzicom powracającym na rynek pracy jak również wszystkim, którzy chcą doskonalić i podnosić swoje kwalifikacje. Odbiorcami naszych projektów jest młodzież, bezrobotni, studenci. U podstaw naszej filozofii działania leży chęć zdobywania wiedzy, nieustanny rozwój jednocześnie zachowując harmonię między życiem zawodowym a prywatnym.

www.instytutrozwoju.pl

Europejski Komitet Profesjonalnych Instruktorów Nurkowania CEDIP podejmuje działania mające na celu promowanie bezpieczeństwa w zakresie działalności nurkowej i innych aktywności związanych ze środowiskiem wodnym oraz opracowanie systemu zrównoważonego i odpowiedzialnego nurkowania w podwodnym środowisku w oparciu o poszanowanie dla środowiska naturalnego i jego mieszkańców oraz podniesienia świadomości i wiedzy o świecie wodnym, nie tylko morskim, ale także jezior i rzek.

CEDIP podejmuje działania w celu rozbudowania sieci europejskich agencji edukacyjnych także poza Europą, aby stworzyć sieć doskonałego szkolenia nurkowego z wysoko wykwalifikowaną kadrą profesjonalnych instruktorów, podejmuje działania w celu promowania i ochrony zawodu instruktora płetwonurkowania.

Wartości CEDIP to profesjonalizm, jakość i przejrzystość.

www.cedip.org

Stowarzyszenie SPIN zostało utworzone w celu upowszechniania wiedzy o środowisku wodnym, o zdrowotnych i rekreacyjnych zaletach nurkowania. Stowarzyszenie zrzesza miłośników wojaży pod powierzchnią wody i zarażać pasją do nurkowania tych, którzy szukają nowej, wyjątkowej przygody oraz by promować sporty wodne i podwodne. Działalność stowarzyszenia skierowana jest głównie do dzieci w wieku od lat 10, młodzieży szkolnej środowiska akademickiego osób dorosłych oraz seniorów, wszak nurkowanie jest aktywnością dla wszystkich. Chcemy również, aby młodzież z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych miała możliwość uczestniczenia w tej formie rekreacji poprzez zasmakowanie nowej podwodnej przygody, oderwania się od codziennych trosk, przełamania barier, odkrycia w sobie pasji i ponadprzeciętnych zdolności.

www.cedip.pl

Fundacja została powołana w celach prowadzenia działalności edukacyjno-badawczo-kulturalnej, w zakresie m.in.: upowszechniania idei tolerancji oraz przeciwdziałania przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury. Fundacja zajmuje się również prowadzenia działalności edukacyjnej na temat wielokulturowości, adresowanej do społeczności polskiej i zagranicznej, prowadzeniem działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wymiany międzynarodowej.

www.centrumdialogu.com.pl

Aquademia powstała dla tych, których fascynuje świat wielkiego błękitu. W tej szkole można zdobyć umiejętności, które pozwolą podwodny świat odkryć. Warto pamiętać, że nurkowanie to sport dostępny dla każdego, także (i szczególnie) dla osób niepełnosprawnych, gdyż w wodzie każdy może czuć się w pełni sprawnym i w pełni wolnym człowiekiem i cieszyć się życiem bez ograniczeń. Aquademia oferuje wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy nurkowania organizowane w Częstochowie i w Łodzi oraz podczas wyjazdów m.in. do Włoch czy Chorwacji. Dla certyfikowanych nurków można znaleźć ofertę szkoleń podnoszących kwalifikacje, dodatkowe specjalizacje, a także nurkowania rekreacyjne i wyprawy w te bliższe i dalsze zakątki. W sklepie Aquademii dostępne jest wszystko co mały i duży, początkujący i doświadczony nurek potrzebuje.

www.szkola.aquademia.info

Klub Spartans – to miejsce, gdzie każdy z Was może znaleźć coś dla siebie. Klub powstał z myślą o tych, którzy lubią sporty walki, są karatekami lub entuzjastami walk. W Klubie Spartans można uprawiać tradycyjny, znany wszystkim boks i popularny dzisiaj MMA. W Klubie jest miejsce dla kobiet, mężczyzn i dzieci, dla tych, którzy ćwiczą od lat i tych którzy dopiero zaczynają.
Łączymy wszystkie te sporty w jedno – w jeden klub, jedno wyjątkowe miejsce, niepowtarzalny klimat.
www.spartans.com.pl

Zajmuje się badaniami, szkoleniami i doradztwem zawodowym, została założona w 1993roku w Vicenzie we Włoszech. Działalność jest związana z zagadnieniami rynku pracy i szkoleń. Działania mają na celu zapobieganiu bezrobociu poprzez poprawę kompetencji osób młodych i dorosłych, kobiet i pracowników zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, zajmuje się także promocją przedsiębiorczości, wspieraniem mobilności ponadnarodowej studentów i pracowników, zapobieganiu i zwalczaniem rasizmu i uprzedzeń, wsparciem opieki środowiskowej. Główne działy działalności: projekty międzynarodowe, zarządzanie projektami, projekty mobilności kariery we Włoszech, działalność badawcza, publikacje, networking.
link: www.studyvisits.eurocultura.eu

Coopselios jest spółdzielnią socjalną non-profit, utworzoną w 1985 roku we Włoszech.

Działając od ponad 30 lat, spółdzielnia ewoluowała i stała się jednym z głównych graczy we Włoszech w dziedzinie edukacji i usług na rzecz społeczeństwa.

Coopselios zatrudnia obecnie ponad 3000 osób, uruchomił duże projekty internacjonalizacji i innowacji społecznych we Włoszech i za granicą.

Codziennie świadczy usługi dla ponad 70 000 osób. Odgrywa rolę strategicznego partnera z organizacjami publicznymi i osobami prywatnymi, projektując i wdrażając zaawansowane rozwiązania, które spełniają stale zmieniające się potrzeby w zakresie edukacji, pomocy społecznej i zdrowia.

Coopselios prowadzi na terenie Włoch kilkadziesiąt żłobków, przedszkoli, sal zabaw, centrów dla dzieci i rodziców.  

Grupie Coopselios skierowano nas do spółki zależnej Progettare Zerosei srl powołanej w celu rozwijania i promowania innowacyjnej metody pracy z dziećmi w wieku od 0 do 6 roku życia opartej na doświadczeniach pedagogiki Marii Montessori oraz metody Reggio Emilia Approach. 

Opis partnera Progettare Zerosei srl 

Progettare Zerosei została założona w Reggio Emilia, kolebce podejść pedagogicznych, które są uważane za najlepsze praktyki w scenariuszu międzynarodowym, traktowane jako modele edukacyjne na całym świecie. Progettare Zerosei tworzy usługi edukacyjne przeznaczone dla dzieci w wieku 0 i 6 lat i zarządza 4 innowacyjnymi żłobkami i przedszkolami we Włoszech (w Mediolanie, Bolonii, Vicenzy).

Progettare Zerosei wdraża i promuje innowacyjną metodę pedagogiczną o nazwie „Uczenie się przez języki” powstałą na bazie doświadczenia pedagogiki Marii Montessori oraz metody Reggio Emilia Approach  oferuje doradztwo w zakresie opracowywania rozwiązań, interwencji, innowacyjnych niestandardowych projektów w dziedzinie edukacji, zaprojektowanych na potrzeby klientów. Doświadczenie zdobyte we Włoszech stworzyło model, który można dostosować do dowolnego kontekstu międzynarodowego. Progettare Zerosei opracował system wokół tej metody, oferując szeroki zakres innowacyjnych usług i powiązanych dodatkowych produktów, takich jak projektowanie, szkolenia, wsparcie zarządzania, publikowanie ECEC, badania, sieci, narzędzia cyfrowe, system jakości. Progettare Zerosei organizuje szkolenia dla nauczycieli z całego świata w ramach swoich usług edukacyjnych. Szkolenia obejmują spotkania, wymianę doświadczeń i zajęcia shadowingowe.

Progettare Zerosei gwarantuje szeroką międzynarodową sieć współpracy; należy do sieci włoskich i międzynarodowych podmiotów z dziedziny wychowania i opieki ( Bambini srl i Esedra) i nawiązał liczne partnerstwa z wydawnictwami, stowarzyszeniami non-profit i przedsiębiorstwami. Esedra prowadzi usługi w zakresie edukacji, prowadzenia przedszkoli i zarządzania usługami tzw poza szkolnymi, dedykowanymi dzieciom zarówno pracownikom i urzędnikom Komisji Europejskiej, jak Parlamentu Europejskiego z siedzibą w Brukseli.

Wraz z CoopseliosProgettare Zerosei prowadzi międzynarodowe projekty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ADEK, Departament Edukacji i Wiedzy w Abu Zabi) i Brazylii (Tuiuti University Paranàù). 

 

Stowarzyszenie Montessori w Praktyce Montessori in Pratica http://www.montessoriinpratica.it  zostało powołane przed 9 laty przez Flaminię Guidi uczennicę i współpracowniczkę Marii Montessori zrzesza nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców powiązanych metodą Montessori i zainteresowaniem dzieciństwem.

Metoda Montessori

„Opiera się głównie na wolności wyboru”. Wolność wyboru nie oznacza, że ​​dzieci robią to, co chcą, ale oznacza to, że środowisko, w którym funkcjonują jest przygotowane i zorganizowane, aby mogły, w ramach zbioru zasad, wybrać, co robić.

Stowarzyszenie stworzyło przestrzeń do porównywania i wymiany konkretnych doświadczeń, do rozpowszechniania podejścia Montessori w żłobku, przedszkolu, szkole i rodzinie, jest obecnie prowadzone przez dr Prisca Melucco nauczyciela, trenera, reżysera, konsultanta i doświadczoną ekspertkę dydaktyki montessoriańskiej, która swoją wiedzę zdobyła przez wiele lat wspólnej pracy z Flaminia Guidi uczennicą i współpracownicą Marii Montessori.

Stowarzyszenie powołało i zarządza dwiema unikalnymi, modelowymi placówkami pracującymi na bazie metody Montessori:

Dwujęzyczne (włoski/angielski) Montessori Farm w Rzymie – otoczone zielenią i nasycone ekologią jednocześnie nieopodal centrum wielkiego miasta

Rodzicielska Szkołą Podstawową w Almese, prowincja Turyn – w której przyjęto metodę Montessori, wybierając trójjęzyczność, a także łącząc klasyczne przedmioty z j. włoskim.

Cele Stowarzyszenia Montessorii w Praktyce jest: pomoc placówkom, żłobkom, przedszkolom i szkołom w skutecznym wdrażaniu logiki i metod Montessori.

Pomoc odbywa się na każdym etapie zakładania i prowadzenia placówki od planowania i przygotowania po uruchomienie oraz wdrażanie personelu w metodę Montessori oraz pracę z rodzicami. Eksperci służą pomocą i są dostępni tak poprzez wizytacje osobiste jak i poprzez doradztwo online.

Stowarzyszenie prowadzi szkolenia i kursy dla opiekunów/ek i nauczycieli wdrażając ich w dwa poziomy interwencji:

1) prezentacja materiału Montessori, ten moduł jest połączony z wieloma przykładami w postaci zdjęciami lub filmami pokazującymi jego użycie przez dzieci.

Prezentacji towarzyszy podkreślenie elementów operacyjnych i behawioralnych wynikających z tego doświadczenia. Głównym celem jest ułatwienie zainteresowania dziecka i ustanowienie koncentracji.

2) dzielenie się bezpośrednimi doświadczeniami opiekunów/ek i nauczycieli

jest to główny punkt szkolenia: dzielenie się doświadczeniami, osobiste zaangażowanie i konfrontowanie się z innymi.

 

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma placówkami opiekuńczymi i edukacyjnymi na terenie Włoch pomagając wdrażać metodę Montessori, organizując pracę z opiekunami i nauczycielami, a także rodzicami, oferując poza kursami, warsztatami i wymianą doświadczeń także opiekę i konsultacje w formie porad online przez cały czas prowadzenia placówki.

 

 

Stowarzyszenie Liberty & Compagnie www.crechesliberty.com

Normandia, Francja.

Przygoda z Liberty rozpoczęła się w 1975 roku, w czasie, gdy placówki opieki nad dziećmi należały głównie do sektora publicznego, wraz z otwarciem Liberty Mini Clubu w Rouen. Koncept Liberty zrodził się z refleksji i osobistego doświadczenia dwóch młodych matek. Chciały one stworzyć miejsce, które przyczyniłoby się do dobrego samopoczucia i rozwoju dzieci. Projekt opiera się na kulturowym i artystycznym przebudzeniu małego dziecka, szacunku dla jego rytmu, kontakcie i współpracy z jego rodziną.

Obecnie Stowarzyszenia Liberty zarządzają i koordynują 17 żłobków, w tym 9 żłobków międzyzakładowych, oraz 4 ośrodki opieki rekreacyjne i zakładowe w departamencie Seine-Maritime.

Prowadzi je Françoise BOURDON, a dyrektorem jest Manon FRÉNOY.

Stowarzyszenie LIBERTY & COMAPGNIE zostało utworzone we współpracy z Club d’Entreprises la Vatine w celu zaspokojenia zapotrzebowania przedsiębiorstw z najbliższej okolicy. Pierwsza placówka, LIBERTY & COMPAGNIE, otworzyła swoje drzwi w listopadzie 2009 roku.
Stowarzyszenie zarządza obecnie 4 żłobkami międzyzakładowymi w Rouen.