Projekty

Projekt „Aktywny rodzic, szczęśliwe dziecko” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa rodziców. W ramach niego powstaną NUBO Kluby Dziecięce, w których przebywać będą mogły dzieci, których opiekunowie wrócą do pracy. Dodatkowym elementem projektu będą szkolenia i wsparcie zawodowe.

Projekt „Akademia rodzica SPIN” ma podobne założenia i cele co projekt „Aktywny rodzic, szczęśliwe dziecko” i również jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

SPIN, ze wsparciem finansowym Fundacji Lotto Milion Marzeń, realizował projekt „Bezpieczni nad wodą i pod wodą”, którego celem były szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do młodzieży szkolnej w wieku od 13 od 18 lat, mieszkającej w Częstochowie, Krakowie, Tarnowie, Tarnobrzegu, Krośnie, Łodzi, Otwocku oraz okolicach wymienionych miejscowości. W wyniku działań projektowych i dzięki większej frekwencji w czasie miesięcy wakacyjnych, przeszkolono ogółem ponad 600 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia takich szkoleń, w tym komplety sprzętu do nurkowania, jak i apteczkę oraz zestaw tlenowy.