Oferta

Żłobek, Klub Dziecięcy, Przedszkole

Fundacja SPIN zajmuje się prowadzeniem zakładów opiekuńczo-wychowawczych, żłobków, Klubów Dziecięcych i Przedszkoli. Oferta NUBO jest skierowana do rodziców i opiekunów małych dzieci od roku do 6 lat.

www.nubo.edu.pl

Work Life Balance Centre

Fundacja SPIN zajmuje się wdrażaniem projektu Work Life Balance ponieważ zachowanie równowagi między pracą, a życiem osobistym jest dla Fundacji szalenie ważna. Projekt Work Life Balance powstał wspólnie z Fundacją Międzynarodowy Instytut Rozwoju i jest rozwijany w ramach konsorcjum, które powołały obie fundacje.

Work Life Balance (WLB) to koncepcja zarządzania czasem, stawiająca za cel odnalezienie równowagi pomiędzy karierą i zawodową ambicją, a życiem prywatnym w tym rodziną, czasem wolnym czy zdrowiem. Idea work-life balance powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Jest odpowiedzią na pojawiające się problemy społeczne, takie jak pracoholizm czy wypalenie zawodowe. Ideałem jest stan, w którym wszystkie działania są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i służą naszej wizji i celom. Zgodnie z ideą WLB, pracodawca powinien doceniać swojego pracownika i dbać o jego dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy.