pexels-photo-2253275

Chcesz mie膰 bardziej wydajny m贸zg? Zaopiekuj si臋 psem, kotem albo chomikiem 馃枻

Wp艂yw zwierz膮t domowych na ludzi

Najnowsze badanie wykaza艂o, 偶e posiadanie towarzysz膮cego zwierz臋cia mo偶e op贸藕ni膰 utrat臋 pami臋ci i funkcji poznawczych. Wed艂ug wst臋pnych analiz posiadanie zwierz膮t domowych by艂o szczeg贸lnie korzystne dla roboczej pami臋ci werbalnej, kt贸ra odgrywa znacz膮c膮 rol臋 w zapami臋tywaniu s艂贸w.

鈥濿cze艣niejsze badania sugerowa艂y, 偶e wi臋藕 cz艂owiekzwierz臋 mo偶e mie膰 korzy艣ci zdrowotne, takie jak obni偶enie ci艣nienia krwi i stres鈥 鈥 powiedzia艂a autorka badania Tiffany Braley, MD, MS z University of Michigan Medical Center w Ann Arbor i cz艂onek American Academy of Neurology. 鈥濶asze wyniki sugeruj膮, 偶e posiadanie zwierz膮t domowych mo偶e r贸wnie偶 chroni膰 przed spadkiem funkcji poznawczych鈥.

鈥濿ed艂ug naszej wiedzy, badanie jest pierwszym, kt贸re uwzgl臋dnia wp艂yw czasu posiadania zwierz臋cia na zdrowie poznawcze鈥 鈥 doda艂a na 艂amach CNN Jennifer Applebaum, doktorantka w National Institute of Health na University of Florida.

Jakie zwierz臋ta pomagaj膮? W jaki spos贸b?

Nie tylko koty i psy mog膮 wzmocni膰 m贸zg. Applebaum powiedzia艂a, 偶e ludzie bior膮cy udzia艂 w badaniu opiekowali si臋 r贸wnie偶 kr贸likamichomikamiptakamirybami i gadami, chocia偶 鈥瀗ajcz臋艣ciej wyst臋powa艂y psy, a nast臋pnie koty鈥.

Posiadanie zwierz膮t domowych przez pi臋膰 lat lub d艂u偶ej przynios艂o najwi臋ksze korzy艣ci, op贸藕niaj膮c spadek funkcji poznawczych o 1,2 punkty w ci膮gu sze艣ciu lat badania w por贸wnaniu z tempem spadku u os贸b, kt贸ry nie mia艂y zwierz膮t domowych.

鈥濷dkrycia te dostarczaj膮 wczesnych dowod贸w sugeruj膮cych, 偶e d艂ugoterminowe posiadanie zwierz膮t mo偶e chroni膰 przed pogorszeniem funkcji poznawczych鈥 鈥 doda艂 Braley, starszy autor badania.

Dlaczego posiadanie zwierz膮t domowych przez ponad pi臋膰 lat mia艂o najbardziej pozytywny wp艂yw? Badanie, kt贸re mog艂o wykaza膰 jedynie zwi膮zek, a nie bezpo艣redni膮 przyczyn臋 i skutek mi臋dzy posiadaniem zwierz臋cia a poznaniem, nie by艂o w stanie odpowiedzie膰 na to pytanie.

鈥濿cze艣niejsze badania wykaza艂y r贸wnie偶 powi膮zania mi臋dzy interakcjami ze zwierz臋tami towarzysz膮cymi a fizjologicznymi miarami redukcji stresu, w tym obni偶eniem poziomu kortyzolu i ci艣nienia krwi, co w d艂u偶szej perspektywie mo偶e mie膰 wp艂yw na zdrowie poznawcze鈥 鈥 powiedzia艂a Jennifer Applebaum.

Eksperci twierdz膮, 偶e posiadanie zwierz膮t domowych mo偶e przynie艣膰 wiele innych korzy艣ci m贸zgowych, takich jak towarzystwo spo艂eczne oraz poczucie obowi膮zku i celu.

鈥濸osiadanie jednego lub wielu zwierz膮t domowych 艂膮czy w sobie wiele podstawowych element贸w zdrowego dla m贸zgu stylu 偶ycia鈥 鈥 powiedzia艂 dr Richard Isaacson, dyrektor Kliniki Profilaktyki Alzheimera w Centrum Zdrowia M贸zgu w Schmidt College of Medicine na Florida Atlantic University.

鈥瀂aanga偶owanie poznawcze, socjalizacja, aktywno艣膰 fizyczna i poczucie celu mog膮 osobno, a nawet w po艂膮czeniu, zaj膮膰 si臋 kluczowymi modyfikowalnymi czynnikami ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych i ot臋pienia zwi膮zanego z chorob膮 Alzheimera鈥 鈥 powiedzia艂 Isaacson, kt贸ry nie by艂 zaanga偶owany w badanie.鈥

Jak wygl膮da艂o badanie?

W badaniu przeanalizowano dane poznawcze 1369 starszych os贸b w 艣rednim wieku 65 lat, kt贸re na pocz膮tku badania mia艂y normalne zdolno艣ci poznawcze. W sumie 53% posiada艂o zwierz臋ta domowe, a 32% by艂o d艂ugoterminowymi w艂a艣cicielami zwierz膮t domowych, definiowanymi jako ci, kt贸rzy posiadali zwierz臋ta przez pi臋膰 lat lub d艂u偶ej. Spo艣r贸d uczestnik贸w badania 88% by艂o rasy bia艂ej, 7% by艂o rasy czarnej, 2% by艂o Latynosami, a 3% by艂o innego pochodzenia etnicznego lub rasy. Badacze wykorzystali dane z Health and Retirement Study, du偶ego badania beneficjent贸w Medicare. Naukowcy wykorzystali testy poznawcze do opracowania z艂o偶onego wyniku poznawczego dla ka偶dej osoby, w zakresie od zera do 27. Wynik obejmowa艂 wsp贸lne testy odejmowania, liczenia i przypominania s艂贸w. Nast臋pnie badacze wykorzystali z艂o偶one wyniki poznawcze uczestnik贸w i oszacowali powi膮zania mi臋dzy latami posiadania zwierz膮t domowych a funkcjami poznawczymi.

Ka偶dy, kto mia艂 pogorszenie funkcji poznawczych na pocz膮tku badania, zosta艂 wykluczony z analizy. W ko艅cowej pr贸bie ponad 53% ankietowanych posiada艂o zwierz臋ta. W艂a艣ciciele zwierz膮t domowych mieli zwykle wy偶szy status spo艂eczno-ekonomiczny, co r贸wnie偶 mo偶e by膰 przyczyn膮 korzy艣ci. Eksperci twierdz膮, 偶e osoby o wy偶szych dochodach cz臋艣ciej odwiedzaj膮 lekarzy i dbaj膮 o swoje zdrowie. Ka偶da poprawa funkcji poznawczych m贸zgu zwi膮zana z posiadaniem zwierz膮t domowych w ci膮gu pi臋ciu lat by艂a 鈥瀊ardziej widoczna dla doros艂ych os贸b rasy czarnej, doros艂ych z wy偶szym wykszta艂ceniem i m臋偶czyzn鈥 鈥 czytamy w badaniu.

鈥濸oniewa偶 stres mo偶e negatywnie wp艂ywa膰 na funkcje poznawcze, potencjalny efekt buforowania stresu zwi膮zany z posiadaniem zwierz臋cia mo偶e stanowi膰 prawdopodobn膮 przyczyn臋 naszych odkry膰鈥 鈥 powiedzia艂 Braley. 鈥瀂wierz臋 towarzysz膮ce mo偶e r贸wnie偶 zwi臋kszy膰 aktywno艣膰 fizyczn膮, co mo偶e korzystnie wp艂yn膮膰 na zdrowie poznawcze. To powiedziawszy, potrzebne s膮 dalsze badania, aby potwierdzi膰 nasze wyniki i zidentyfikowa膰 mechanizmy le偶膮ce u podstaw tego zwi膮zku鈥.

殴r贸d艂o: https://www.ekologia.pl/

Udost臋pnij