Plakat_Międzynarodowa_Współpraca.jpg

Projekt grantowy „Tutoring rodzicielski w oparciu o metodę Reggio Emilia Approach”

Projekt grantowy „Tutoring rodzicielski w oparciu o metodę Reggio Emilia Approach” pozyskany w ramach projektu pn.„Międzynarodowa współpraca się opłaca!”

Partner: ProgettareZerosei srl , Reggio Emilia, Włochy

Cel główny projektu grantowego:

Promowanie wysokiej jakości zatrudnienia poprzez opracowanie i wdrożenie nowej metody Tutoringu Rodzicielskiego wspierającej proces godzenia życia zawodowego i prywatnego w oparciu o metodę Reggio Emilia Approach® wdrożoną przez ProgettareZerosei skierowane do osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach grantu zostanie objętych wsparciem 16 osób z województwa łódzkiego, którzy w ramach projektu systemowego otrzymali nowe komepetecje i kwalifikacje zawodowe, poprzez opracowanie programu szkolenia wzmacniającego ich kompetencje kluczowe: przedsiębiorczości i inicjatywności oraz kompetencje społeczne i obywatelskie, przy wykorzystniu metody Tutoring Rodzicielski we współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Czas trwania projektu: 06.07.2020 do 30.06.2021r.

Udostępnij