19_01_14_ilustracja-710x375

Projekt grantowy „Równowaga w życiu zawodowym i prywatnym podstawą sukcesu młodego rodzica”

Projekt grantowy „Równowaga w życiu zawodowym i prywatnym podstawą sukcesu młodego rodzica” Pozyskany w ramach projektu: „Ścieżki współpracy” 

ŚCIEŻKI WSPÓŁPRACY

to 3 letni projekt grantowy realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy. Wspiera on beneficjentów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny.

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS.

Cel głowny projektowego: Promowanie wysokiej jakości zatrudnienia poprzez wypracowanie nowego rozwiązania godzenia życia zawodowego jak i prywatnego w ramach współpracy ponadnarodowej skierowanego do rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Następnie wdrożenie wypracowanego rozwiązania u wnioskodawcy oraz 5 firm, 3 NGO z gminy miasta Łódź do 11.2021

Partner: Creches Liberty, Normandia, Francja

Czas trwania projektu: 01-01-2021 do 30-11-2021

Operator przyznający: Fundacja Fundusz Współpracy www.sciezkiwspolpracy.pl

Udostępnij