MW-FK064_family_ZH_20170409203536

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat i jednocześnie:  

  1. zamieszkujesz na terenie miasta Łodzi;
  2. jesteś osobą bezrobotną/bierną zawodowo;
  3. planujesz powrót na rynek pracy;
  4. Jesteś zagrożony/zagrożona utratą pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3;
  5. jesteś zainteresowany/-a udziałem w sesjach z doradcą zawodowym, szkoleniach zawodowych lub kursach, pośrednictwie pracy;
  6. chciałbyś, aby Twoje dziecko zostało objęte opieką w Klubie dziecięcym za  kwotę, ustaloną zgodnie z uchwałą Zarządu (opieka w godzinach: 7:30 – 17:30, również w okresie wakacji i ferii zimowych, całodzienne wyżywienie, bogata i atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych: zajęcia korekcyjno- ruchowe, muzyczno- taneczne, dogoterapia, zajęcia logopedyczne, spotkania z Mikołajem).
www.rpo.lodzkie.pl

Zgłoś się do projektu „Aktywny Rodzic, Szczęśliwe Dizecko”. Więcej informacji w biurze projektu na ul. Piotrkowskiej 276 B lok 2 w Łodzi lub pod numerem telefonu +48 508 229 195.  
Projekt „ Aktywny Rodzic, Szczęśliwe Dizecko” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Udostępnij