Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat i jednocześnie:   zamieszkujesz na terenie miasta Łodzi; jesteś osobą bezrobotną/bierną zawodowo; planujesz powrót na rynek pracy; Jesteś zagrożony/zagrożona utratą pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3; jesteś zainteresowany/-a udziałem w sesjach z doradcą zawodowym, szkoleniach zawodowych lub kursach, pośrednictwie pracy; chciałbyś, aby Twoje dziecko zostało objęte opieką w Klubie dziecięcym za  […]