pexels-photo-3768129

Dlaczego edukacja powinna być procesem trwającym całe życie? 📚

Wielu z nas uważa, że ​​koniec naszej formalnej edukacji jest końcem naszej edukacji. Opuszczamy szkołę, rozpoczynamy karierę zawodową i odwracamy uwagę od nauki.

Ale rozwój to proces trwający całe życie, nie ograniczający się do formalnej edukacji. Nasza mądrość gromadzi się pośrednio poprzez doświadczenie życiowe.

Rozwój naszej mądrości można przyspieszyć i poszerzyć przez jednoczesny wzrost wiedzy. Możemy zrobić więcej z tego, co wiemy, i lepiej zrozumieć nasze doświadczenia.

Jeśli chcemy naprawdę jak najlepiej wykorzystać siebie i zmaksymalizować nasz potencjał, powinniśmy postrzegać naukę jako proces trwający całe życie. Nie ma znaczenia, czy tym procesem kieruje instytucja, czy Ty.

-> Ograniczenia materiałowe

Istnieją nieuniknione powody, dla których formalne kształcenie dobiega końca.

Dla wielu odkładanie całych lat na naukę w pełnym wymiarze godzin ma sens tylko wtedy, gdy są młodzi i na początku kariery. Zmiana kursu jest kosztowna i czasochłonna; nie każdy z nas ma luksus rozpoczęcia nowej kariery w późniejszym życiu.

Tak więc, gdy nasze zobowiązania edukacyjne zbliżają się ku końcowi, musimy zdecydować, czy je odnowić. Nasza decyzja może być podjęta tylko w świetle naszych obecnych zasobów i okoliczności, które same w sobie mogą być obfite i liberalne lub rzadkie i restrykcyjne. Zawsze należy wziąć pod uwagę zwrot z inwestycji.

Wiele osób może potrzebować więcej czasu i doświadczenia, aby dowiedzieć się o sobie, zanim zostaną zmuszeni do podjęcia decyzji o swojej przyszłości. Jeśli będą kontynuować, ryzykują swój czas i pieniądze na edukację, która może okazać się mało przydatna lub interesująca.

Poziom ryzyka zależy od zasobów i wsparcia dostępnego dla danej osoby. Jeśli ich zasoby finansowe są ograniczone, może nie mieć sensu ryzykować tymi środkami w ramach bogatej edukacji.

Ci, którzy podejmują ryzyko, są wysoce zmotywowani, aby nie zmieniać swojego programu. Jeśli to zrobią, ich postępy zostaną utracone, a ich czas i pieniądze zostaną zmarnowane.

Osoby te mogą być zmuszone do kontynuowania swojej trajektorii w kierunku określonej ścieżki kariery, nawet jeśli już dawno zdały sobie sprawę, że ta ścieżka ma dla nich ograniczone znaczenie. Ludzie się zmieniają, a młodość to niebezpieczny czas na podejmowanie decyzji na całe życie.

Ze względu na koszt i ryzyko edukacji formalnej istnieje realistyczny limit ilości edukacji formalnej, którą każdy z nas może w sposób efektywny realizować.

-> Od jabłek do pomarańczy

Nieunikniony koniec naszej formalnej edukacji nie musi jednak oznaczać końca naszej nieformalnej edukacji. Mamy szczęście żyć w czasach, w których powszechna jest umiejętność czytania i pisania, a zasoby edukacyjne są szeroko rozpowszechniane. Mamy nawet do wyboru medium. Dlatego samokształcenie jest elastyczne.

Porównaj to z formalną edukacją. Edukacja formalna ma na ogół prowadzić do zdobycia referencji; nie jest jednak pewne, czy wiedza wypracowana w pogoni za tym poświadczeniem rzeczywiście doprowadzi do rozwoju osobistego lub prawdziwej mądrości.

Jest to konsekwencja braku elastyczności edukacji formalnej. Ci, którzy szukają referencji, muszą przestrzegać surowych nakazów swojego programu. Są zobowiązani do uczęszczania na określone kursy w określonym czasie.

Z drugiej strony, kiedy się uczymy, ustalamy strukturę. Ponieważ mamy pełną swobodę co do treści i czasu naszej edukacji, możemy być pewni jej wartości.

W międzyczasie zapraszamy na blog o samochodach dla ludzi którzy interesują się motoryzacją.

Jego wartość nie ma jednak charakteru referencji, więc samokształcenie nie może w żaden bezpośredni sposób poprawić naszego potencjału zarobkowego.

Zamiast tego jego wartość polega na wzmocnieniu naszej mądrości. Na każdym etapie naszego życia skłaniamy się ku temu, co uzupełnia dany etap. W naturalny sposób będziemy szukać informacji, które zaspokoją nasze potrzeby, ciekawostki i pytania.

Wychowując się zatem, bierzemy czynny udział w rozwijaniu mądrości potrzebnej nam do przezwyciężania przeciwności losu, zamiast biernego czekania, aż doświadczenie życiowe da nam (często bolesne) lekcje.

-> Nagradzane wyzwanie

Samokształcenie wymaga niewielkich lub żadnych inwestycji finansowych. Tam, gdzie wymaga naszego czasu, robi to z całkowitą elastycznością, a tam, gdzie wymaga naszego zainteresowania, pozwala nam wybrać tematykę.

Jedyną przeszkodą w samokształceniu jest motywacja. Edukacja formalna oferuje nam strukturę terminów i wsparcie wspólnoty. Samokształcenie nie.

Pokonanie tej bariery wymaga od nas rozważenia wartości naszej edukacji, a także wartości samych siebie. Dlatego szacunek do samego siebie jest tak cenny: jeśli nie uważamy siebie za opłacalną inwestycję, nie będziemy zawracać sobie głowy inwestowaniem w siebie.

Ci z nas, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać swoje życie, muszą wziąć swoją edukację w swoje ręce. Musimy stać się architektami naszych własnych systemów wsparcia i zachęt.

W ten sposób stajemy się architektami naszych własnych umysłów i autorami historii naszego życia.

Źródło: http://lifecrafters.pl/ 👩🏻‍🏫

Udostępnij