Współpraca

Fundacja w ramach realizacji swoich celów statutowych współpracuje z instytucjami samorządowymi, państwowymi oraz jednostkami NGO w kraju i zagranicą.

Fundacja SPIN współpracuje z Fundacją MIR na zasadzie umowy konsorcjum.
Ta kooperacja wynika z podobnych celi statutowych oraz idei wdrażania społeczeństwa obywatelskiego.

Założeniem Fundacji MIR są ludzie, których życiem rządzi pasja i niesłabnące zaangażowanie w realizację różnych projektów, głównie w ramach szeroko pojętej edukacji.

Podsumowując doświadczenia, które mamy i oglądając owoce naszych działań dojrzeliśmy do tego, by powołać Fundację, której celem będzie tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Poprzez swoją działalność chcemy wspierać lokalnych przedsiębiorców, pomoc w aktywizacji rodzicom powracającym na rynek pracy jak również wszystkim, którzy chcą doskonalić i podnosić swoje kwalifikacje. Odbiorcami naszych projektów jest młodzież, bezrobotni, studenci. U podstaw naszej filozofii działania leży chęć zdobywania wiedzy, nieustanny rozwój jednocześnie zachowując harmonię między życiem zawodowym a prywatnym.

www.instytutrozwoju.pl

Europejski Komitet Profesjonalnych Instruktorów Nurkowania CEDIP podejmuje działania mające na celu promowanie bezpieczeństwa w zakresie działalności nurkowej i innych aktywności związanych ze środowiskiem wodnym oraz opracowanie systemu zrównoważonego i odpowiedzialnego nurkowania w podwodnym środowisku w oparciu o poszanowanie dla środowiska naturalnego i jego mieszkańców oraz podniesienia świadomości i wiedzy o świecie wodnym, nie tylko morskim, ale także jezior i rzek.

CEDIP podejmuje działania w celu rozbudowania sieci europejskich agencji edukacyjnych także poza Europą, aby stworzyć sieć doskonałego szkolenia nurkowego z wysoko wykwalifikowaną kadrą profesjonalnych instruktorów, podejmuje działania w celu promowania i ochrony zawodu instruktora płetwonurkowania.

Wartości CEDIP to profesjonalizm, jakość i przejrzystość.

www.cedip.org

Stowarzyszenie SPIN zostało utworzone w celu upowszechniania wiedzy o środowisku wodnym, o zdrowotnych i rekreacyjnych zaletach nurkowania. Stowarzyszenie zrzesza miłośników wojaży pod powierzchnią wody i zarażać pasją do nurkowania tych, którzy szukają nowej, wyjątkowej przygody oraz by promować sporty wodne i podwodne. Działalność stowarzyszenia skierowana jest głównie do dzieci w wieku od lat 10, młodzieży szkolnej środowiska akademickiego osób dorosłych oraz seniorów, wszak nurkowanie jest aktywnością dla wszystkich. Chcemy również, aby młodzież z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych miała możliwość uczestniczenia w tej formie rekreacji poprzez zasmakowanie nowej podwodnej przygody, oderwania się od codziennych trosk, przełamania barier, odkrycia w sobie pasji i ponadprzeciętnych zdolności.

www.cedip.pl

Fundacja została powołana w celach prowadzenia działalności edukacyjno-badawczo-kulturalnej, w zakresie m.in.: upowszechniania idei tolerancji oraz przeciwdziałania przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury. Fundacja zajmuje się również prowadzenia działalności edukacyjnej na temat wielokulturowości, adresowanej do społeczności polskiej i zagranicznej, prowadzeniem działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wymiany międzynarodowej.

www.centrumdialogu.com.pl

Aquademia powstała dla tych, których fascynuje świat wielkiego błękitu. W tej szkole można zdobyć umiejętności, które pozwolą podwodny świat odkryć. Warto pamiętać, że nurkowanie to sport dostępny dla każdego, także (i szczególnie) dla osób niepełnosprawnych, gdyż w wodzie każdy może czuć się w pełni sprawnym i w pełni wolnym człowiekiem i cieszyć się życiem bez ograniczeń. Aquademia oferuje wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy nurkowania organizowane w Częstochowie i w Łodzi oraz podczas wyjazdów m.in. do Włoch czy Chorwacji. Dla certyfikowanych nurków można znaleźć ofertę szkoleń podnoszących kwalifikacje, dodatkowe specjalizacje, a także nurkowania rekreacyjne i wyprawy w te bliższe i dalsze zakątki. W sklepie Aquademii dostępne jest wszystko co mały i duży, początkujący i doświadczony nurek potrzebuje.

www.szkola.aquademia.info

Klub Spartans – to miejsce, gdzie każdy z Was może znaleźć coś dla siebie. Klub powstał z myślą o tych, którzy lubią sporty walki, są karatekami lub entuzjastami walk. W Klubie Spartans można uprawiać tradycyjny, znany wszystkim boks i popularny dzisiaj MMA. W Klubie jest miejsce dla kobiet, mężczyzn i dzieci, dla tych, którzy ćwiczą od lat i tych którzy dopiero zaczynają.
Łączymy wszystkie te sporty w jedno – w jeden klub, jedno wyjątkowe miejsce, niepowtarzalny klimat.
www.spartans.com.pl

Zajmuje się badaniami, szkoleniami i doradztwem zawodowym, została założona w 1993roku w Vicenzie we Włoszech. Działalność jest związana z zagadnieniami rynku pracy i szkoleń. Działania mają na celu zapobieganiu bezrobociu poprzez poprawę kompetencji osób młodych i dorosłych, kobiet i pracowników zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, zajmuje się także promocją przedsiębiorczości, wspieraniem mobilności ponadnarodowej studentów i pracowników, zapobieganiu i zwalczaniem rasizmu i uprzedzeń, wsparciem opieki środowiskowej. Główne działy działalności: projekty międzynarodowe, zarządzanie projektami, projekty mobilności kariery we Włoszech, działalność badawcza, publikacje, networking.
link: www.studyvisits.eurocultura.eu